top of page
עסקים קטנים חשופים לאיומי סייבר יותר מאירגונים גדולים

מחקרים מראים שעסקים קטנים הם מטרה קלה למתקפות סייבר ויעדיפו לשלם כופר מאשר לאבד מידע ו\או להיחשף לתביעה על ידי לקוחותיהם.

 

 • אינך יודע\ת להגן על העסק שלך מפני מתקפות סייבר?

 • ספק שירותי המחשוב שלך אינו יודע איך למנוע חשיפה ואובדן מידע?

 • שירות C-Cyber מותאם בדיוק בשבילך!

 • סל פתרונות מלא לליווי העסק שלך במתכונת של שירות חיצוני במחיר ריאלי.
   

C-Cyber ייעוץ ופתרונות להגנה מפני איומי סייבר

זיהוי איומים, מבדקי אבטחת מידע, בדיקות חדירות, הטמעת ISO 27001

שירות C-Cyber מספק קשת של פתרונות להגנה מפני איומי סייבר.

השירות כולל מיפוי ולימוד של סביבת הלקוח, זיהוי איומים והתאמת פתרונות טכנולוגיים ומנהלתיים לשיפור רמת ההגנה מפני איומי סייבר והשלכותיהם.

 • לקפריאור הסמכת עורכי מבדקים בכירים לתחום אבטחת מידע ת"י 27001 ISO מטעם מכון התקנים הישראלי.

 • עריכת סקרי אתר ומבדקי אבטחת מידע פנימיים וחיצוניים.

 • עריכת מבדקי חדירה, חשיפת נקודות חולשה ויישום פתרונות מנע.

 • הכנת מסמכי מדיניות אבטחת מידע ארגוניים.

 • הדרכה ותרגול עובדים במטרה להעלות את מודעותם לנושא אבטחת מידע.

 • פתרונות המשכיות עסקית.

 • פתרונות ניטור משאבים ובקרת גישה.

 • פתרונות Data Loss Prevention (DLP).

הגנת סייבר -- C-Cyber

שירות ייעוץ להגנה מפני איומי סייבר

 

"מרחב הסייבר הוא תולדה של קידמה טכנולוגית, קישוריות וחיבור גלובלי לרשת האינטרנט. התלות הגוברת במרחב הסייבר מביאה עמה בשורות של חדשנות טכנולוגית ופיתוחים אדירים לאדם ולסביבתו.

לצד אלה מתפתח מרחב איומים המשפיע על הרציפות התפקודית האירגונית, על שלמות תהליכי הייצור ועל סודיות המידע האירגוני.

מתקפות סייבר עלולות לפגוע באירגונים ואף להביא להפסקת תהליכי ייצור,לנזק כלכלי ולפגיעה במוניטין של האירגון."

 

מתוך: תורת ההגנה בסייבר לארגון - הרשות הלאומית להגנת הסייבר.

C-Cyber

מהי רמת המודעות והמוכנות של האירגון שלך מפני איומי סייבר?

 

 • האם האירגון שלך משקיע בהגנה מפני איומי סייבר?

 • האם נעשה מיפוי של נכסי המידע בארגון כולל הערכת סיכונים ומשמעויותיהם?

 • האם קיימת מדיניות אבטחת מידע ונהלי אבטחת מידע?

 • האם ישנם בארגון מנגנוני בקרה והגנה מפני אובדן מידע ואיומי סייבר?

 • האם הארגון מחוייב לעמוד בדרישות תקני אבטחת מידע כדוגמת ISO 27001?

 • האם קיימים תהליכי התאוששות והמשכיות עסקית למקרה של תקלה \ מתקפת סייבר?

C-Cyber דף מידע
bottom of page