top of page
כלים להתראה, פיקוח, תיעוד והגבלת העברת מידע.

פתרונות למניעת דלף מידע - Data Loss Prevention (DLP)

שירות C-Lock DLP מספק כלים להתראה, פיקוח, תיעוד והגבלת העברת מידע.

השירות מאפשר הגנה על מידע שנמצא בתוך המחשב ואשר נשלח \ מתקבל ברשת.

  • Data in use: חסימה, סינון, ניטור והתראה מפני העתקת מידע להתקנים פיזיים.

  • Data in motion: חסימה, ניטור והתראה מפני העתקת מידע דרך הרשת.

  • Data at rest: מיפוי והתראה מפני שימוש אסור במידע.

מניעת דלף מידע - C-Lock DLP

החוליה החלשה - מחשב והרשאות המשתמש

 

ארגונים מבינים היום שלמרות שהשקיעו במנגנוני הגנה היקפיים כדוגמת Firewalls ו- VPN בסופו של דבר חוסן המערכת שלהם נמדד לפי החוליה החלשה בשרשרת שהינה בחלק גדול מהמקרים מחשב משתמש הקצה והרשאות משתמשים.

 

במקרים רבים נתונים רגישים משותפים בין בעלי עניין שונים כמו עובדים, עובדי חוץ, שותפים ולקוחות דבר שמגדיל את הסיכוי שמידע חסוי יגיע לידיים בלתי מורשות שלא במתכוון או בכוונת זדון.

C-Lock DLP

כמה קל להוציא מידע מהארגון שלך?

 

  • האם משתמש יכול לחבר התקן (דיסק) USB למחשב ולהעתיק מידע?

  • האם ניתן להעלות קבצים לשירותי אחסון בענן כדוגמת (Dropbox / Gdrive)?

  • האם יש פיקוח \ תיעוד על משלוח קבצים המצורפים להודעות אימייל?

  • האם צורב DVD מגיע כסטנדרט עם כל מחשב חדש?

  • האם ניתן להדפיס כל מסמך באירגון, כולל צילומי מסך ללא פיקוח ו\או תיעוד?

  • האם משתמש יכול להעתיק קבצים מתיקיות רשת בחופשיות וללא תיעוד?

bottom of page