top of page
כלי ניטור והתראה מתקדמים

פתרונות ניטור והתראה הניתנים להתאמה לסביבת הלקוח ולצרכיו

שירות C-Monitor מספק פתרון כולל לניטור והתראה בכל הרמות.

השירות מאפשר הגדרת רכיבים לניטור, קבלת התראות בזמן אמת והגדרת פעולות משלימות Remedy Actions כתגובה לאירועים מכל סוג.

  • ניטור זמינות ברשת: ניטור זמינות לפי פרוטוקול (ICMP / HTTP / SSH) אחר.

  • ניטור מבוסס SNMP: ניטור Agent-less ללא צורך בהתקנת תוכנה בצד הלקוח.

  • ניטור מבוסס Agent: ניטור באמצעות התקנת תוכנת Agent לקבלת מגוון רחב של תכונות ואפשרויות ניטור.

  • הגדרת Triggers & Actions: הגדרת חוקים להחלת פעולות אקטיביות לפי סוג תקלה - הדוגמא הפשוטה היא משלוח הודעת דוא"ל לנמענים שונים בהתאם לסוג התקלה. דוגמא נוספת היא: הרצת תוכנה \ סקירפט \ פקודה --  על שרת ששלח התראה של חוסר מקום בדיסק.

שירות ניטור -- C-Monitor

ניטור והתראה של שרתים וציוד תקשורת - הצעד הראשון בתחזוקה מונעת

 

ניטור מערכות מחשב הוא הבסיס לתפעול רציף ותקין של רכיבים ברשת מחשבים. ליישום מערכת ניטור בארגון משמעויות רבות, החל מהרמה התפעולית הבסיסית בה חשוב לוודא את זמינות הרכיבים ברשת (שרתים, מחשבי קצה, מדפסות, מתגים, חומות אש וכדומה) דרך ניטור עומסים (מעבדים \ מקום פנוי \ תעבורה) ועד ניטור אירועי אבטחת כדוגמת ניסיונות התחברות כושלים.

 

במקרים רבים לקוחות נוטים לא להשתמש במערכות ניטור עקב חוסר ידע וחשש מעלויות רכישה ותחזוקה גבוהות.

C-Monitor

האם אתה מקבל התראות כאשר:

 

  • רכיב רשת (שרת, מחשב קצה, מתג מדפסת וכו') אינו זמין ברשת?

  • ישנו עומס חריג ו\או חוסר במשאבים באחד מהרכיבים ברשת?

  • ישנה בעיית תקשורת בגישה לאינטרנט?

  • משתמש התחבר לסביבת העבודה בשעה חריגה (לדוגמא בלילה)?

  • משתמש ניסה להתחבר עם סיסמה שגויה?

  • נעשה ניסיון גישה לתיקייה המכילה מידע עסקי מסווג?

C-Monitor דף מידע על שירות
bottom of page